Úvod Profil společnosti Propagace Poptávka Kontakty Obchodní zástupci Dokumenty

Produktové řady

Úvod

Oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin

Společnost JH GROUP, spol. s r.o., IČ 26026775, se sídlem Jarošovská 1336, 377 01 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec II, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. C9942, tímto v souladu s § 33odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev oznamuje, že přede dnem zveřejnění tohoto oznámení byl do sbírky listin oddíl C, vložka 9942 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích a do sbírky listin oddíl B, vložka 1001 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové uložen projekt přeměny formou sloučení, na základě kterého dojde k přechodu jmění zanikající společnosti Vitalco, a.s. na nástupnickou společnostJH GROUP, spol. s r.o.

Společnost tímto upozorňuje věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona č. 125/2008 Sb., tedy zejména, že věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy sezápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměněk dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druha výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele,nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Společníci se upozorňují na jejich práva dle zákona č. 125/2008 Sb., že v sídle společnosti jsou k nahlédnutí alespoň 1 měsícpřed stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení sloučení,dokumenty vyjmenované v příslušných ustanoveních zákona č. 125/2008 Sb.

JH GROUP, spol. s r.o.


 

Naše kontaktní údaje

Sídlo společnosti JH GROUP
Jarošovská 1336
37701 Jindřichův Hradec
Mapa 

Mobil:    +420 731 627 972 

              + 420 732 271 707

jhgroup@jhgroup.cz

 

Výrobna JH GROUP
Rezkova 954/III
37701 Jindřichův Hradec
Mapa 


IČ:
         260 26 775
DIČ:  CZ 260 26 775

Výpis z OR

 

Home | Tisková verze | Mapa stránek | Kontakty

edited by N.E.S.P.I